Możliwość zgłaszania drużyn do VI edycji “Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych”, będzie możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej od 23 października 2017 r.

Przypominamy, że zgłoszenie wymaga wypełnienia zarówno formularza zgłoszeniowego jak i przesłania skanu wypełnionej karty zgłoszenia, którą później należy przekazać organizatorom podczas rejestracji drużyny w dniu eliminacji regionalnych.