Turniej Maszyn Wodnych

Karta zgłoszeń

Rejestracja drużyn rozpocznie się 1 października 2021. Wtedy też zostanie opublikowana karta zgłoszeń.

 

 Skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zgloszeniaturniejmaszyn@gmail.com.

Prosimy również o wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej. Jedynie drużyny które wypełnią formularz, a następnie prześlą e-mailem skan karty zgłoszenia będą mogły wziąć udział w konkursie.

 

Oryginał Karty Zgłoszenia należy przekazać Organizatorom podczas rejestracji w dniu eliminacji.


 

 

 


Turniej Maszyn wspierają firmy:

  • YouTube