Turniej Maszyn Wodnych

Karta zgłoszeń

Poniżej znajduje się bezpośredni odnośnik, dzięki któremu możesz pobrać kartę zgłoszenia do Turnieju Maszyn Wodnych:

 

                                                                  

    Kliknij aby pobrać kartę zgłoszenia PDF

Kartę zgłoszenia prosimy wypełniać czytelnie DRUKOWANYMI literami.

 

 Skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zgloszeniaturniejmaszyn@gmail.com.

Prosimy również o wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej. Jedynie drużyny które wypełnią formularz, a następnie prześlą e-mailem skan karty zgłoszenia będą mogły wziąć udział w konkursie.

 

Oryginał Karty Zgłoszenia należy przekazać Organizatorom podczas rejestracji w dniu eliminacji.


 

 

 


Turniej Maszyn wspierają firmy:

  • YouTube