Turniej Maszyn Wodnych

Karta zgłoszeń


 

Aby zgłosić drużynę należy wypełnić formularz rejestracji na naszej stronie oraz wydrukować, wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail: zgloszeniaturniejmaszyn@gmail.com kartę zgłoszenia.

 

Poniżej znajduje się bezpośredni odnośnik, dzięki któremu możesz pobrać odpowiednią kartę zgłoszenia do Turnieju Maszyn Wodnych:

 

 

Kartę zgłoszenia prosimy wypełniać czytelnie DRUKOWANYMI literami.

 

 

                                                                  

    Pobierz kartę zgłoszenia PDF

 

 Skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zgloszeniaturniejmaszyn@gmail.com.

 

Oryginał Karty Zgłoszenia należy przekazać Organizatorom podczas rejestracji w dniu eliminacji.

 

 


Turniej Maszyn wspierają firmy:

  • YouTube