Aktualności:

Eliminacje Regionalne w Krapkowicach – Listy startowe

Poniżej prezentujemy listy startowe jutrzejszych Eliminacji Regionalnych „VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” w Krapkowicach, które odbędą się w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, ul. Ks. Fr. Duszy 7.

 

gim moc

 

gim wydajność

 

ponadgim moc

 

ponadgim wydajność

 

PARTNERZY ELIMINACJI REGIONALNYCH W KRAPKOWICACH

KRAPKOWICE

 

Harmonogram Eliminacji Regionalnych w Krapkowicach

Eliminacje Regionalne „VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” w Krapkowicach odbędą się w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, ul. Ks. Fr. Duszy 7, w sobotę 13 maja 2017 r.

Eliminacje zostaną przeprowadzone w dwóch turach podzielonych na kategorie wiekowe: gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Poniżej przedstawiamy harmonogram eliminacji:

 

harmonogram KRAPKOWICE

 

*godzina może ulec zmianie, nagrodzenie drużyn nastąpi po zakończeniu testów wszystkich maszyn

** godzina może ulec zmianie, testy maszyn w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” rozpoczną się po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród

 

PARTNERZY ELIMINACJI REGIONALNYCH W KRAPKOWICACH

 

KRAPKOWICE

Eliminacje Regionalne w Szczecinie – Listy startowe

Poniżej prezentujemy listy startowe Eliminacji Regionalnych “VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” w Szczecinie, które odbędą się w najbliższą sobotę 6 maja w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.

 

sz gim wydajnosc

 

sz gim moc

 

sz ponadgim wydajnosc

 

sz ponadgim moc

 

PARTNER ELIMINACJI REGIONALNYCH W SZCZECINIE

rpowz

Harmonogram Eliminacji Regionalnych w Szczecinie

Eliminacje Regionalne „VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” w Szczecinie odbędą się w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3, w sobotę 6 maja 2017 r.

 

Eliminacje zostaną przeprowadzone w dwóch turach podzielonych na kategorie wiekowe: gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Poniżej przedstawiamy harmonogram eliminacji:

 

harmonogram szczecin

 

*godzina może ulec zmianie, nagrodzenie drużyn nastąpi po zakończeniu testów wszystkich maszyn
** godzina może ulec zmianie, testy maszyn w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” rozpoczną się po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród

 

PARTNER ELIMINACJI REGIONALNYCH W SZCZECINIE

rpowz

 

Pozdrawiamy, Organizatorzy!

Eliminacje Regionalne w Szczecinie

Najbliższe eliminacje regionalne do “VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” odbędą się 6 maja w Szczecinie. Partnerem tych eliminacji jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Program Regionalny dba o wysoki poziom kształcenia poprzez wsparcie placówek oświatowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, m.in.:

– inwestuje w kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i przedmiotów ścisłych;

– wyposaża szkoły w nowoczesny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne;

– umożliwia doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz tworzenie programów nauczania, które lepiej odpowiadają potrzebom rynku pracy;

– wspiera współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i szkołami wyższymi;

– dofinansowuje centra nauki oraz budowę i modernizację infrastruktury kształcenia zawodowego, w tym sal praktycznej nauki zawodu.

 

Do szkół zawodowych z terenu całego Województwa kierowane jest działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego oraz 9.8 – Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Szczegóły, w tym informacje nt. rodzajów beneficjentów, którzy mogą składać wnioski, typów projektów oraz – harmonogramy naborów i telefony do punktów kontaktowych – na stronie www.rpo.wzp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Programu Operacyjnego.

 

rpowz

Eliminacje Regionalne w Skierniewicach – Listy Startowe

Drodzy Konstruktorzy!

 

Poniżej prezentujemy listy startowe Eliminacji regionalnych do “VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” w Skierniewicach.

 

gim wyd

 

 

 

gim moc

 

 

ponadgim wyd

 

 ponadgim moc

 

 

Harmonogram Eliminacji Regionalnych w Skierniewicach

Eliminacje Regionalne „VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” w Skierniewicach odbędą się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 6, w piątek 7 kwietnia 2017 r.

 

Eliminacje zostaną przeprowadzone w dwóch turach podzielonych na kategorie wiekowe: gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Poniżej przedstawiamy harmonogram eliminacji:

 

 

 

*godzina może ulec zmianie, nagrodzenie drużyn nastąpi po zakończeniu testów wszystkich maszyn
** godzina może ulec zmianie, testy maszyn w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” rozpoczną się po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród

 

Pozdrawiamy, Organizatorzy!

Eliminacje Regionalne w Skiernieiwcach

Drodzy Konstruktorzy!

 

Harmonogram Eliminacji Regionalnych do “VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych” zostanie opublikowany w sobotę 01.04.2017 r. Wcześniejsze podanie harmonogramu jest niemożliwe, ponieważ do oszacowania czasu trwania poszczególnych konkurencji, konieczna jest znajomość liczby startujących drużyn. Ponieważ większość zgłoszeń napływa w ciągu ostatnich dwóch dni rejestracji, zmuszeni jesteśmy czekać z podaniem harmonogramu.

 

Pozdrawiamy, Organizatorzy. 

Rusza rejestracja na “VI Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych”

Drodzy Konstruktorzy!

 

Od dziś możecie rejestrować swoje drużyny do “VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych”. Od tej edycji wprowadzamy nowy system zapisów. Oprócz tradycyjnej karty zgłoszenia, która należy wypełnić, a następnie jej skan lub zdjęcie przesłać e-mailem na adres zgloszeniaturniejmaszyn@gmail.com, każda drużyna będzie musiała zapisać się ze pomocą formularza zgłoszeniowego. W formularzu znajdują się te same pola co na karcie zgłoszenia oraz pola, które posłużą do wypisania dyplomów (odmiana imion i nazwisk). Prosimy o dokładne wypełnianie formularza i sprawdzanie wprowadzanych danych.

 

 

Po wypełnieniu formularza drużyna znajdzie się w na listach zgłoszonych drużyn z adnotacją “niezatwierdzony”. Status drużyny zostanie zmieniony przez administratora strony na “zatwierdzony” po przesłaniu przez drużynę wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na e-mail zgloszeniaturniejmaszyn@gmail.com.

 

Pozdrawiamy, Organizatorzy!

VI Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych

Drodzy Konstruktorzy!

 

Pragniemy poinformować, że “VI Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych” odbędzie się w kwietniu i maju 2017 r. Wkrótce na naszej stronie zostaną opublikowane szczegółowe informacje dotyczące terminów i lokalizacji poszczególnych eliminacji regionalnych. Już teraz zachęcamy wszystkich do udziału w Turnieju!

 

Pozdrawiamy, Organizatorzy 
Turniej Maszyn wspierają firmy:

  • YouTube