Rysunek przykładowej turbiny budowanej przez młodzież. 

 

 

 

 Uwaga. Aby nie było problemów z testowaniem maszyny na stanowisku pomiarowym, bardzo proszę o trzymanie się wymiarów podanych na rysunku.

Proszę pilnować kierunku obrotów wałka turbiny!!

Stanowisko pomiarowe

 

 

 

Jest to poglądowy rysunek stanowiska pomiarowego.

Opis: na konstrukcji stalowej zamontowany jest silnik elektryczny, na wale którego zamocowany został wiatrak wentylatora. Wdmuchuje on powietrze do rury o średnicy 500 mm na końcu której wewnątrz zamontowana jest kierownica. Zadaniem jej jest kierowanie prostoliniowe strumienia powietrza. Powietrze skierowane na wiatrak zbudowanej turbiny wprawia ją w ruch obrotowy. Koniec wałka turbiny połączony jest z wałkiem stanowiska pomiarowego. Mechanizmy stanowiska dokonują pomiaru obrotów, obciążają zadanym momentem obrotowym i obliczają moc chwilową. Wszystkie wyniki w danej konkurencji są wyświetlane na wyświetlaczu stanowiska. Ponieważ budowane maszyny nie są wcześniej testowane, więc dla bezpieczeństwa uczestników i obserwatorów podczas próby zasunięta jest osłona zatrzymująca ewentualne oderwane łopatki turbin. 

 


 

Advertisement


Turniej Maszyn wspierają firmy:

  • YouTube