IV Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych 

 

 Trwają przygotowania do IV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych. 

 

 Informacja o Turnieju

Zachęcamy do zapoznania się z  informacjami o IV Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych.

Na wszystkie pytania chętnie udzielimy odpowiedzi drogą mailową pod adresem turniejmaszyn@gmail.com lub telefonicznie pod numerami tel.: 661-626-146 lub 508-666-605.

 

III Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych

 

Podziękowanie dla Sponsorów.

 

Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna serdecznie dziękuje Osobom, Instytucjom i Firmom za wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz III Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych – Piaseczno 29.XI.2014 r.

-Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno Panu Zdzisławowi Lisowi

-Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Pani Jolancie Łączyńskiej

-Biuru Promocji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

-Panu Dariuszowi  Malarczykowi Członkowi Zarządu Starostwa 

-Naczelnikowi Wydziału Promocji Kultury i Sportu Pani Jolancie Koszada

-Polskiej Grupie Energetycznej Energia Odnawialna S.A.

-Kanclerzowi Wyższej Szkoły Euroregionalnej w Józefowie Panu Janowi Jakimowiczowi

-Firmie „Pracownia Finansowa” Panu Maciejowi Musiałowi oraz Tomaszowi Kopiszce

-Firmie „Dworek Polski” Panu Jackowi Kozińskiemu

-Firmie „Unilogo” Panu Prezesowi Tomaszowi Nowackiemu

-Firmie „Pizza Hut”  

-Firmie „PSEW”

-Firmie „GE”

-Dyrektorowi Agencji Reklamy Kreatywnej „HS Studio” z Gdańska Panu Rafałowi Kurasińskiemu

-Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 Panu Dariuszowi Nowakowi

-Serwisowi Mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego Panu Marcinowi Borkowskiemu

-Właścicielowi Hurtowni Elektrycznej „Sea” Panu Adamowi Ambroziakowi

-Redakcji „Gazety Piaseczyńskiej”

-Redakcji „Nad Wisłą”

-Redakcji Kuriera Południowego z Piaseczna

oraz Studentom Politechniki Warszawskiej

 

Bez Waszego wsparcia ten turniej by się nie udał. Nie byłoby nagród dla zawodników, cateringu, warsztatów sportowych i pięknej oprawy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

Advertisement


Turniej Maszyn wspierają firmy:

  • YouTube