Drodzy Konstruktorzy, zapraszamy do rejestracji drużyn poprzez formularz zgłoszeniowy.

Przed wypełnieniem formularza należy rozwiązać krótki quiz jednokrotnego wyboru dotyczący OZE. W rozwiązaniu quizu pomogą przygotowane przez nas materiały.