Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna bardzo serdecznie dziękuje Polskiej Grupie Energetycznej Energia Odnawialna S.A. z Warszawy, naszemu głównemu Partnerowi w sprawach dotyczących Turniejów za wspieranie nas w sprawach merytorycznych, za udział pracownika tj. głównego specjalisty do spraw energetycznych Pana Andrzeja Janusa w Komisji Nadzorującej przebieg Turnieju i wygłoszenie kilku słów do Zawodników na temat zielonej energii.

 Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy za pokrycie większości kosztów zorganizowania Pierwszego Turnieju Maszyn Wiatrowych – Piaseczno 24.11.2012 r. Fundusze te pozwoliły nam na rozpoczęcie prac związanych z tym Turniejem.

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczna Panu Zdzisławowi Lisowi za honorowy patronat, otwarcie Turnieju i za wsparcie finansowe

Dziękujemy Firmie “Unilogo”  z Piaseczna za wykonanie stanowiska pomiarowego i udział dwóch pracowników w Komisji Nadzorującej przebieg Turnieju.

Dziękujemy Firmie “Stawo” – ( wszystko da się zrobić z drutu) za przetransportowanie stanowiska pomiarowego od producenta na Turniej, a następnie na miejsce gdzie jest przechowywane.

Dziękujemy Pani dyrektor Elżbiecie Malinowskiej z Zespołu Szkól Nr 1 z Piaseczna, za umożliwienie przeprowadzenia Turnieju w szkole.

Dziękujemy studentom i uczniom, którzy byli w grupie obsługi technicznej Turnieju.

Dziękujemy Wszystkim, którzy nas wspierali i udzielali pomocy.

                                                                                                                        Organizatorzy Turnieju.