Zapraszamy ponownie przy starcie nowej edycji.

Przejście do formularza rejestracji wymaga wcześniejszego rozwiązania poniżej zamieszczonego quizu.
Pytania dotyczą materiałów zamieszczonych w zakładce “Materiały do quiz’u“.


Turniej Maszyn wspierają firmy:

  • YouTube