Przejście do formularza rejestracji wymaga wcześniejszego rozwiązania poniżej zamieszczonego quizu.
Pytania dotyczą materiałów zamieszczonych w zakładce “Materiały do quizu”.

Advertisement


Turniej Maszyn wspierają firmy:

  • YouTube