24.10.2012 r.

Od dnia 24 października Partnerem Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej dotyczącej Pierwszego Turnieju Maszyn Wiatrowych została Firma PGE Energia Odnawialna S.A.  A oto kilka słów o tej Firmie.

 

PGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Powstała w 1993 roku w wyniku restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Funkcjonowała wówczas pod nazwą Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. W 2010 roku podjęta została decyzja o konsolidacji aktywów holdingu PGE powiązanych
z rynkiem Energii Odnawialnej. Powstała nowa Grupa, w której skład wchodzi 21 spółek zależnych. W strukturze PGE Energia Odnawialna SA wyodrębnione jest pięć oddziałów prowadzących działalność operacyjną. Obecnie Grupa administruje 29 elektrowniami wodnymi, trzema farmami wiatrowymi oraz realizuje wiele projektów rozwojowych koncentrujących się na wykorzystaniu energii wiatru, wody, biomasy oraz na fotowoltaice (energii słonecznej).

Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej
z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE Operator SA).

Strategia Grupy zakłada utrzymanie wiodącej pozycji dostawcy Regulacyjnych Usług Systemowych oraz osiągnięcie pozycji krajowego lidera w zakresie produkcji energii odnawialnej wytwarzanej z wiatru i wody. Głównymi kierunkami rozwoju PGE Energia Odnawialna SA są inwestycje w dziedzinie energetyki wiatrowej oraz wykorzystanie małych elektrowni wodnych.

Moc zainstalowana w elektrowniach wodnych i parkach wiatrowych wynosi ponad 1,7 GW.