Zgłoś drużynę swojej szkoły już dziś !

W Turnieju mogą brać udział maszyny zbudowane przez
zespoły składające się z uczniów reprezentujących tę
samą szkołę ponadpodstawową oraz osobę z grona
pedagogicznego reprezentowanej szkoły.

  • YouTube